2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ


Ο Χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του site θα πρέπει :

  • να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στο site στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του,
  • να ενημερώνει επιμελώς το site άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή.
  • να ειδοποιεί άμεσα το syrosaggelies.gr, σε περίπτωση που αντιληφθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή οποιαδήποτε παράβαση ασφαλείας. Επιπλέον, ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό στο τέλος κάθε χρήσης (log out).
  • να μην εισβάλει σε λογαριασμούς άλλων μελών με σκοπό την προσβολή αυτών και των ατομικών τους δικαιωμάτων, την δημοσίευση ψευδούς/υβριστικού/χυδαίου/βίαιου/ρατσιστικού περιεχομένου, την αντιγραφή κάθε μορφής περιεχομένου (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) με σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα του εκάστοτε χρήστη, την εγκατάσταση μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης-προώθησης προϊόντων. Απαγορεύεται ρητά η όποια αντιγραφή περιεχομένου του syrosaggelies.gr για οποιοδήποτε λόγο και σκοπό. Για οποιαδήποτε ανωτέρω ή ανάλογη πράξη ο χρήστης/αγγελιοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί το site και αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια του δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

3. ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το syrosaggelies.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του site να παρέχονται αδιάκοπα. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία του site ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται και αναρτώνται με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε αγγελιοδότη, δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες, ούτε υποκρύπτουν προτροπή για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγοράς, ενοικιάσεως ακινήτων κ.λπ.). Το syrosaggelies.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτού (του site).

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο χρήστης αποδέχεται πλήρως ότι το syrosaggelies.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει ότι το περιεχόμενο μιας αγγελίας τυγχάνει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραπλανητικό ή/και παράνομο ή/και ψευδές ή/και προσβλητικό καθώς επίσης και ότι αντίκειται εν γένει στους παρόντες όρους χρήσης, να διακόψει την δημοσίευση και ανάρτησή του στο site και κατ’ επέκταση να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του site.

6. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ SITES

Το syrosaggelies.gr περιέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Το syrosaggelies.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Οι χρήστες που επιθυμούν να καταχωρηθεί η αγγελία τους ως προτεινόμενη και οι επαγγελματίες-επιχειρήσεις που επιθυμούν να εμφανίζονται αυτοί ή το προϊόν τους στο syrosaggelies.gr, θα προκαταβάλουν το συμφωνηθέν αντίτιμο ανάλογα την περίπτωση και βάση τιμοκαταλόγου με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του syrosaggelies.gr. Κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα στοιχεία επικοινωνίας του site, θα αποστέλλεται ο σχετικός τιμοκατάλογος και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού. Η παραγγελθείσα καταχώρηση θα αναρτάται την επομένη εργάσιμη από την ημερομηνία της κατάθεσης για το συμφωνηθέν χρονικό διάστημα.